Dom Ljubav O nama

SMJEŠTAJ - Dom za starije i nemoćne "Ljubav"

Smještaj u domu "Ljubav":

Pružamo trajni i privremeni smještaj za pokretne, teže pokretne i nepokretne osobe u;
• 2-krevetnim sobama (4.500,00kn)
• 4-krevetnim sobama (3.900,00kn)
• Stacionar (4.000,00kn)
• Dnevni boravak (2.000,00kn)